Język & Waluta

Waluta

Counter-Strike: Global Offensive: Twoja gra, twój serwer

Wczytywanie map z warsztatu do CS:GO

Z serwerem CS:GO masz możliwość dodawania map bezpośrednio z Warsztatu Steam na serwerze. Możesz to zrobić bez konieczności przesyłania map na serwer. Wystarczy połączyć serwer z Warsztatem.

Uwaga: Aby to działało, serwer musi być w trybie Zaawansowanym!

Jedna mapa

Aby dodać pojedynczą mapę, dodaj następującą linię do swojego pliku autoexec.cfg: host_workshop_map ID Zamień ID na identyfikator mapy. ID znajdziesz w adresie URL mapy. Na przykład, dla mapy aim_Courtyard: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2648747794. W tym przypadku ID to 2648747794.

Wiele map

Jeśli chcesz używać wielu map na serwerze, musisz utworzyć kolekcję na Steam. Następnie dodaj pożądane mapy do kolekcji.

Ważne: Kolekcja i mapy w niej zawarte muszą być publiczne! W przeciwnym razie serwer nie będzie w stanie pobrać kolekcji z mapami.

Teraz dodaj następującą linię do swojego pliku autoexec.cfg: host_workshop_collection ID Zamień ID na identyfikator kolekcji. ID znajdziesz w adresie URL kolekcji. Na przykład, dla adresu URL mapy: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=2648747794. W tym przypadku ID to 2648747794.

Po ponownym uruchomieniu serwera, serwer pobierze mapę lub kolekcję.

Przełącz na mapę warsztatową

RCon nie jest obecnie możliwy z poziomu gry.
Dlatego zalecamy korzystanie z narzędzia takiego jak Source Admin Tool.
Przegląd dostępnych komend RCon można znaleźć tutaj: Komendy RCon.

Poniższe polecenia dotyczą map warsztatowych:

PolecenieOpis
ds_workshop_listmapsPokazuje wszystkie dostępne mapy warsztatowe
ds_workshop_changelevelPrzełącza na określoną mapę warsztatową, np. ds_workshop_changelevel aim_map
host_workshop_mapDziała jak wpis w autoexec.cfg
host_workshop_collectionDziała jak wpis w autoexec.cfg