Spring Sale Nie przegap: Zdobądź 50% zniżki na swoje zamówienie

Język & Waluta

Polityka prywatności

tabela zawartości

 1. Ochrona danych osobowych w skrócie

Ogólne uwagi

Poniższe uwagi stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych znajdują się w naszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych wymienionym poniżej.

Zbieranie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za zbieranie danych na tej stronie?

Zbieranie danych na tej stronie jest prowadzone przez operatora strony. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane są gromadzone z jednej strony przez Ciebie podając nam te informacje. Mogą to być dane wpisywane w formularzu kontaktowym, np..

Inne dane są zbierane automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas wizyty na stronie. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wywołania strony). Dane te są zbierane automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Zbierana jest część danych w celu zapewnienia bezbłędnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowań użytkowników.

Jakie masz prawa w odniesieniu do swoich danych?

Masz prawo w każdej chwili do bezpłatnego otrzymania informacji o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań na temat ochrony danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w nadruku. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia do analizy i narzędzia osób trzecich

Podczas odwiedzania naszej strony internetowej, Twoje zachowanie podczas surfowania może być ocenione statystycznie. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie oraz tzw. programów analitycznych. Analiza Twojego zachowania podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa; nie można jej prześledzić wstecz. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie korzystając z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w poniższej polityce prywatności.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. Poinformujemy Państwa o możliwościach zastrzeżeń w niniejszej deklaracji ochrony danych.

 1. Ogólne uwagi i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę Twoich danych osobowych. Traktujemy Państwa dane osobowe poufnie i zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej zbierane są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, z którymi można się osobiście zidentyfikować. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, jak to się robi i w jakim celu.

Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że transmisja danych przez Internet (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dla strony odpowiedzialnej

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie jest

4Players GmbH
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Management: Phillip Schuster, Christian Müller, Rainer Rosenbusch

phone: +49 (40) 607742610
e-mail: info@4players.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami jest informowana o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiska, adresy e-mail lub podobne).).

Anulowanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Wcześniejszą zgodę można cofnąć w dowolnym momencie. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Na legalność przetwarzania danych do momentu odwołania nie ma wpływu odwołanie.

Prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia ochrony danych osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach dotyczących prawa ochrony danych osobowych jest państwowy komisarz ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym nasza firma ma swoją siedzibę. Lista inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe znajdują się pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub osobie trzeciej we wspólnym, maszynowym formacie. Jeśli zażądasz bezpośredniego transferu danych do innej odpowiedzialnej strony, będzie to miało miejsce tylko w zakresie technicznie możliwym.

SSL- lub Szyfrowanie TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które wysyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, transmitowane do nas dane nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Zaszyfrowane transakcje płatnicze na tej stronie

Jeżeli po zawarciu umowy z kosztami istnieje obowiązek przesłania nam Państwa danych dotyczących płatności (np. numer konta do autoryzacji polecenia zapłaty), dane te są wymagane do realizacji płatności.

Transakcje płatnicze za pomocą zwykłych środków płatniczych (Visa/MasterCard, polecenie zapłaty) są realizowane wyłącznie za pomocą szyfrowanego połączenia SSL lub TLS. Zaszyfrowane połączenie można rozpoznać po tym, że linia adresowa przeglądarki zmienia się z “http://” na “https://” oraz po symbolu blokady w linii przeglądarki.

W przypadku szyfrowanej komunikacji dane dotyczące płatności, które nam Państwo przekazują, nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa użytkownik ma prawo do bezpłatnego uzyskania w dowolnym momencie informacji o przechowywanych przez siebie danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcach oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do ich korekty, zablokowania lub usunięcia. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, mogą Państwo w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Zgodne z mailami reklamowymi

Używanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku nadruku do przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie są wyraźnie wymagane, jest niniejszym zabronione. Operatorzy tej strony internetowej wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego wysłania informacji reklamowych, np. za pomocą spamu.

 1. Inspektor ochrony danych

Drużyna ochrony danych wymagana przez prawo

Powołaliśmy dla naszej firmy inspektora ochrony danych.

4Players GmbH
Inspektor ochrony danych
Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg

E-Mail: datenschutz@4players.de

 1. Zbieranie danych na naszej stronie internetowej lub aplikacji

Cookies

Strony internetowe częściowo korzystają z tzw. cookies. Pliki cookie nie niszczą komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookies służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywna i bezpieczna. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Twoim komputerze i zapisywane przez Twoją przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane “cookies sesyjne”. Są one automatycznie usuwane pod koniec wizyty. Inne pliki cookie są przechowywane w urządzeniu do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę przy następnej wizycie.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniach plików cookie i zezwalała na pliki cookie tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji cookies, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Cookies, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, które są wymagane (np. funkcja koszyka) są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu technicznie bezbłędnego i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zostaną zapisane inne pliki cookie (np. pliki służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie.

Webserver log files

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tzw. plikach logów serwera, które przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Te są:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • Użyty system operacyjny
 • URL URL odsyłacza
 • Nazwa głównego komputera dostępowego
 • Czas żądania serwera
 • IP-Adres

Nie zostanie dokonana kombinacja tych danych z innymi źródłami danych.

Dane zostaną usunięte po 90 dniach.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub środków przedumownych.

Pliki dzienników serwera gier

Server gier zapisuje pliki dzienników. W zależności od gry, pliki dziennika mogą zawierać m.in. następujące dane osobowe:

 • adres IP
 • Nickame
 • Game-specific IDs
 • Chat history

4Playery przechowują pliki logów dla właściciela serwera

Nie dokonuje się łączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Dane zostaną usunięte po upływie 7 dni.

Zasadą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Pliki logów serwera TeamSpeak 3

Serwer TeamSpeak 3 nie przechowuje żadnych plików logów serwera (logów serwera), ponieważ funkcja ta została wyłączona przez 4Players.

Operator (administrator serwera) serwera TeamSpeak 3 z 4Players może uzyskać informacje m.in. o następujących danych osobowych gościa:

 • IP-adres
 • nazwisko
 • TeamSpeak 3 konkretne ID
 • data założenia konta
 • ostatni login konta
 • numer logowań

Niektóre dane osobowe są niezbędne do obsługi i administracji serwera, z.np. w celu usunięcia lub stałego zablokowania odwiedzających. Ani operator serwera ani host (4Players) nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność klienta i żadnych narzędzi zewnętrznych. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych klienta znajdują się w zakładce www.teamspeak.com/de/policies.html

Konsolidacja tych danych z innymi źródłami danych nie będzie dokonywana.

Podstawą przetwarzania danych jest Art. 6 Paragraf 1 lit. f OOD, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Rejestracja na tej stronie

Możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej, aby korzystać z dodatkowych funkcji na stronie. Wprowadzone w tym celu dane wykorzystamy wyłącznie w celu skorzystania z danej oferty lub usługi, dla której się Państwo zarejestrowali. Dane obowiązkowe wymagane podczas rejestracji muszą być podane w całości. W przeciwnym razie odmówimy rejestracji.

W przypadku istotnych zmian, np. w zakresie oferty lub koniecznych zmian technicznych, wykorzystamy adres e-mail podany podczas rejestracji, aby poinformować Państwa o tym fakcie.

Przetwarzanie danych podanych podczas rejestracji odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Wystarczy, że wyślesz do nas nieformalne powiadomienie pocztą elektroniczną. Legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez revocation.

Dane zebrane podczas rejestracji będą przechowywane przez nas tak długo, jak długo są Państwo zarejestrowani na naszej stronie lub zostaną usunięte po 26 miesiącach braku aktywności. Ustawowe okresy przechowywania pozostają nienaruszone.

Rejestracja w serwisie Facebook Connect

Zamiast bezpośredniej rejestracji na naszej stronie internetowej, można zarejestrować się w serwisie Facebook Connect. Dostawcą tej usługi jest Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland.

Jeśli zdecydujesz się zarejestrować w serwisie Facebook Connect i kliknij na przycisk “Zaloguj się z Facebookiem” / “Połącz z Facebookiem”, zostaniesz automatycznie przekierowany na platformę Facebook. Tam można się zalogować za pomocą swoich danych użytkowych. To połączy Twój profil na Facebooku z naszą stroną internetową lub naszymi usługami. Ten link daje nam dostęp do Państwa danych zapisanych na Facebooku. Są to głównie:

 • Nazwa Facebook
 • Adres e-mail przechowywany na Facebooku
 • Facebook ID

Dane te są wykorzystywane do zakładania, udostępniania i personalizacji konta.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z warunkami korzystania z Facebooka i polityką prywatności Facebooka. Można je znaleźć pod: https://de-de.facebook.com/about/privacy/ and https://www.facebookcom/legal/terms/.

Funkcja komentarza na tej stronie

Do funkcji komentarza na *.4pforen.4players.de, oprócz Twojego komentarza, zostaną zapisane informacje o czasie utworzenia komentarza, Twój adres e-mail oraz wybrana przez Ciebie nazwa użytkownika.

Zapisanie adresu IP

Nasza funkcja komentarza zapisuje adresy IP użytkowników, którzy piszą komentarze. Ponieważ nie sprawdzamy komentarzy na naszej stronie przed ich aktywowaniem, potrzebujemy tych danych, aby móc podjąć działania przeciwko autorowi w przypadku naruszenia prawa, takiego jak obelgi lub propaganda.

Subskrybuj komentarze

Jako użytkownik serwisu, możesz subskrybować komentarze po zarejestrowaniu się. Otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail. Możesz w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji poprzez link w mailach informacyjnych. W tym przypadku dane wpisane podczas subskrypcji komentarzy zostaną usunięte, jednak jeśli dane te zostały nam przekazane w innych celach i w innym miejscu (np. zamówienie newslettera), dane te pozostaną u nas.

Okres przechowywania komentarzy

Komentarze i związane z nimi dane (np. Adres IP) są przechowywane i pozostają na naszej stronie internetowej do czasu całkowitego usunięcia komentowanych treści lub do czasu, gdy komentarze będą musiały być usunięte ze względów prawnych (np. komentarze obraźliwe).

podstawa prawna

Przechowywanie komentarzy opiera się na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili można cofnąć każdą udzieloną zgodę. Do tego celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas pocztą elektroniczną. Cofnięcie nie ma wpływu na legalność już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Processing of data (customer and contract data)

Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim są one niezbędne do ustanowienia, merytorycznego uzgodnienia lub zmiany stosunku prawnego (dane inwentarzowe). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub środków przedumownych. Zbieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych stron internetowych (dane użytkowe) tylko w zakresie niezbędnym do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub wystawienia faktury użytkownikowi.

Zbierane dane klienta zostaną usunięte po złożeniu zamówienia lub zakończeniu stosunków handlowych. Ustawowe okresy przechowywania pozostają bez zmian.

Przekazywanie danych przy zawieraniu umowy o świadczenie usług i treści cyfrowych

Przekazujemy dane osobowe osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne w ramach umowy, na przykład instytucji kredytowej, której powierzono obsługę płatności.

Dalsza transmisja danych nie będzie miała miejsca lub będzie miała miejsce tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie wyrazi zgodę na transmisję. Państwa dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody, np. w celach reklamowych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

 1. Social media

Udostępnianie treści za pośrednictwem wtyczek (Facebook, Google+1, Twitter & Co.)

Treści zawarte na naszych stronach mogą być udostępniane w serwisach społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter lub Google+ zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Ta strona wykorzystuje do tego celu swoje własne narzędzie. To narzędzie ustanawia bezpośredni kontakt pomiędzy sieciami i użytkownikami tylko wtedy, gdy użytkownik aktywnie kliknie jeden z tych przycisków.

To narzędzie nie przesyła automatycznie danych użytkownika do operatorów tych platform. Jeśli użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, podczas korzystania z przycisków serwisów społecznościowych Facebook, Google+1, Twitter & Co., w którym użytkownik może potwierdzić tekst przed wysłaniem go.

Nasz użytkownik może udostępnić zawartość tej strony w serwisach społecznościowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych bez konieczności posiadania kompletnych profili surfowania stworzonych przez operatorów tych serwisów.

Facebook plugins (Like & Share-Button)

Na naszych stronach znajdują się wtyczki sieci społecznościowej Facebook, dostawcy Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, są zintegrowane. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku “Lubię to” (“Like”) na naszej stronie. Przegląd wtyczek na Facebooku można znaleźć tutaj: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Podczas odwiedzania naszych stron, wtyczka nawiązuje bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem Facebooka. W ten sposób Facebook otrzymuje informacje o tym, że odwiedziłeś naszą stronę z Twoim adresem IP. Jeśli klikniesz na przycisk “Like-Button” na Facebooku, gdy jesteś zalogowany do swojego konta na Facebooku, możesz połączyć zawartość naszych stron na swoim profilu na Facebooku. Dzięki temu Facebook może powiązać Twoją wizytę na naszych stronach z Twoim kontem użytkownika. Zwracamy uwagę, że jako dostawca stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Facebook. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem: https://de-de.facebook.com/policy.php.

Jeżeli nie chcesz, aby Facebook mógł przypisywać wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika na Facebooku.

Re-Targeting

Na naszych stronach stosujemy tzw. technologie re-targetingu, takie jak piksel Facebook Ireland Limited. Wykorzystujemy te technologie, aby uczynić ofertę internetową bardziej interesującą dla Ciebie. Technologia ta umożliwia adresowanie reklam na stronach internetowych naszych partnerów do internautów, którzy byli już zainteresowani 4Players. Uważamy, że spersonalizowana, oparta na zainteresowaniach reklama jest na ogół bardziej interesująca dla internauty niż reklama, która nie ma takiego osobistego odniesienia. Umieszczanie tych mediów reklamowych na stronach internetowych naszych partnerów opiera się na technologii cookies i analizie wcześniejszych zachowań użytkowników. Ta forma reklamy jest całkowicie anonimowa. Żadne dane osobowe nie są przechowywane, a profile użytkowników nie są łączone z Twoimi danymi osobowymi.

Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron i akceptujesz pliki cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, oznacza to, że chcesz korzystać z produktów i usług 4Players i zgadzasz się na używanie plików cookie i innych technologii opisanych w naszej polityce prywatności.

Twitter Plugin

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Za pomocą Twittera i funkcji “Re-Tweet” strony internetowe, które odwiedzasz, są powiązane z Twoim kontem na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. Dane są również przesyłane na Twitterze. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że jako dostawca tych stron nie posiadamy żadnej wiedzy na temat treści przekazywanych danych ani na temat ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności na Twitterze pod adresem https://twitter.com/privacy.

Możesz zmienić swoje ustawienia prywatności na Twitterze w ustawieniach konta na https://twitter.com/account/settings change.

Google+ Plugin

Nasze strony korzystają z funkcji Google+. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Przechwytywanie i przekazywanie informacji: Użyj przycisku Google+, aby opublikować informacje na całym świecie. Przycisk Google+ umożliwia Tobie i innym osobom otrzymywanie spersonalizowanych treści od Google i naszych partnerów. Google przechowuje zarówno informacje podane przez użytkownika dla treści +1, jak i informacje o stronie, którą użytkownik odwiedził po kliknięciu na +1. Twój +1 może być wyświetlany jako wskazówki wraz z nazwą profilu i zdjęciem w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, lub w innych miejscach w witrynach internetowych i reklamach w sieci.

Google zapisuje informacje o Twoich działaniach +1 w celu poprawy usług Google dla Ciebie i innych. Aby korzystać z przycisku Google+, musisz mieć globalnie widoczny, publiczny profil Google, który musi zawierać co najmniej nazwę wybraną dla danego profilu. Ta nazwa jest używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może również zastąpić inną nazwę, której użytkownik użył podczas udostępniania treści za pośrednictwem konta Google. Tożsamość Twojego profilu Google może zostać ujawniona użytkownikom, którzy znają Twój adres e-mail lub posiadają inne informacje identyfikujące Cię.

Użycie zebranych informacji: Poza opisanymi powyżej zastosowaniami, podane przez Państwa informacje będą wykorzystywane zgodnie z obowiązującą Polityką Prywatności Google. Google może publikować zbiorcze statystyki dotyczące aktywności użytkowników +1 i może udostępniać te statystyki użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, reklamodawcy lub stowarzyszone strony internetowe.

 1. Narzędzia analizy i reklamy

Google Analytics

Niniejsza strona wykorzystuje funkcje serwisu analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics używa tak zwanych “cookies”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane.

Dane są usuwane po 26 miesiącach braku aktywności

Przechowywanie plików cookie Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

IP Anonimizacja

Uaktywniliśmy funkcję anonimizacji IP na tej stronie. Oznacza to, że Twój adres IP jest skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zanim zostanie przekazany do USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie oraz świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Browser Plugin

Mogą Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookie, dostosowując odpowiednio oprogramowanie przeglądarki; chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Mogą Państwo również uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Zgodne z gromadzeniem danych

Możesz zapobiec gromadzeniu danych przez Google Analytics klikając na poniższy link. Plik cookie z opcją “opt-out” zostanie ustawiony tak, aby uniemożliwić zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Dezaktywuj Google Analytics.

Więcej informacji o tym, jak Google Analytics traktuje dane użytkownika, można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Matomo (dawniej Piwik)

Ta strona lub aplikacja korzysta z usługi analityki internetowej open source Matomo. Matomo używa tzw. “ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. W tym celu informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Ciasteczka Matomo pozostają w urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia.

Zapisywanie ciasteczek Matomo opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony.

Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych, może wyłączyć przechowywanie i wykorzystywanie ich tutaj: Opt-Out. W tym przypadku Opt-Out-Cookie jest umieszczany w przeglądarce, co uniemożliwia Matomo zapisywanie danych użytkowania. Jeśli usuniesz swoje pliki cookie, Matomo Opt-Out-Cookie również zostanie usunięty. Opt-Out musi być reaktywowany podczas ponownej wizyty na naszej stronie.

AWStats

Program statystyczny “AWStats” jest używany na naszej stronie do analizy zachowań użytkowników. Oprogramowanie statystyczne “AWStats” działa poprzez ustawienie plików cookie, które są zapisywane na urządzeniu jako mały plik tekstowy po zakończeniu wizyty. Pliki cookie są ustawiane za pomocą domeny “4players.de”, a nazwa pliku cookie zaczyna się od “AW”. Mają one maksymalny czas trwania 50 dni i umożliwiają rozpoznanie użytkowników, którzy byli już na stronie internetowej oraz bezosobową analizę zachowania na stronie . Na przykład, możemy rozpoznać, z której strony przyszedłeś na tę stronę i które strony oglądałeś przez długi czas na naszych stronach, np. . Pliki cookie są wykorzystywane do tworzenia pseudonimowych profili użytkowników. Możesz zapobiec analizie zachowania użytkownika poprzez zablokowanie ustawienia plików cookie przez domenę “4players.de” w przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że dlatego korzystanie z usługi jest ograniczone.

INFOnline

Nasza strona korzysta z procedury pomiarowej (“SZMnG”) firmy INFOnline GmbH (www.INFOnline.de) w celu określenia parametrów statystycznych dotyczących korzystania z naszych ofert. Celem pomiaru użytkowania jest statystyczne określenie liczby odwiedzin naszej strony internetowej, liczby osób odwiedzających stronę oraz ich zachowania podczas surfowania - w oparciu o jednolitą standardową procedurę - a tym samym uzyskanie wartości porównywalnych na całym rynku.

Dla wszystkich ofert cyfrowych, które są członkami Stowarzyszenia Informatycznego przy Feststellung der Verbeträgern e.V. (IVW - www.ivw.eu) lub w badaniach Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - www.agof.de), statystyki użytkowania są regularnie aktualizowane przez AGOF i Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - www.agma-mmc.de) i opublikowane z wartością wydajności “Unique User” oraz przez IVW z wartościami wydajności “Page Impression” i “Visits”. Te zakresy i statystyki mogą być przeglądane na odpowiednich stronach internetowych.

1. Podstawa prawna przetwarzania
Pomiar za pomocą procedury pomiarowej SZMnG przez INFOnline GmbH jest przeprowadzany z uzasadnionym interesem zgodnie z artykułem. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.
Celem przetwarzania danych osobowych jest tworzenie statystyk i tworzenie kategorii użytkowników. Statystyki służą do śledzenia i udowadniania korzystania z naszej oferty. Kategorie użytkowników stanowią podstawę do dostosowania materiałów reklamowych lub środków reklamowych do interesów użytkownika. W celu wprowadzenia na rynek tej strony internetowej niezbędne jest dokonanie pomiaru wykorzystania w celu zapewnienia porównywalności z innymi uczestnikami rynku. Nasz uzasadniony interes opiera się na ekonomicznej użyteczności ustaleń wynikających ze statystyk i kategorii użytkowników oraz na wartości rynkowej naszej strony internetowej - również w bezpośrednim porównaniu ze stronami osób trzecich - którą można określić za pomocą statistics.
Ponadto mamy uzasadniony interes w udostępnieniu pseudonimowych danych INFOnline, AGOF i IVW dla celów badania rynku (AGOF, agma) oraz dla celów statystycznych (INFOnline, IVW). Ponadto mamy uzasadniony interes w udostępnieniu INFOnline pseudonimowych danych w celu dalszego rozwoju i udostępnienia materiałów reklamowych zgodnie z naszymi zainteresowaniami.

2. Typ danych
INFOnline GmbH gromadzi następujące dane, które są danymi osobowymi zgodnie z EU-DSGVO:

 • adres IP: W Internecie każde urządzenie do transmisji danych wymaga podania unikalnego adresu, tzw. adresu IP. Ze względu na sposób działania Internetu, technicznie konieczne jest przechowywanie adresu IP przynajmniej przez krótki okres czasu. Adresy IP są skracane o 1 bajt przed każdym przetwarzaniem i tylko zanonimizowane dalej przetwarzane. Nie ma zapisywania ani dalszego przetwarzania nieskróconych adresów IP.
 • Losowo wygenerowany identyfikator klienta: Do rozpoznawania systemów komputerowych, przetwarzanie zakresu wykorzystuje alternatywnie albo cookie strony trzeciej, cookie strony pierwszej, “obiekt pamięci lokalnej” lub sygnaturę, która jest tworzona z różnych automatycznie przesyłanych informacji z przeglądarki. Ten identyfikator jest unikalny dla przeglądarki, pod warunkiem, że plik cookie lub obiekt pamięci lokalnej nie zostanie usunięty. Dlatego też pomiar danych i późniejsze przyporządkowanie ich do odpowiedniego identyfikatora klienta jest możliwe również wtedy, gdy wywołasz inne strony internetowe, które również korzystają z metody pomiaru (“SZMnG”) firmy INFOnline GmbH.
  Ważność cookie jest ograniczona do maksymalnie 1 roku.

3. wykorzystanie danych
Procedura pomiarowa INFOnline GmbH stosowana na tej stronie internetowej określa dane dotyczące wykorzystania. Odbywa się to w celu zebrania wartości wydajności emisji stron, wizyt i klientów oraz stworzenia z nich dalszych kluczowych danych (np. wykwalifikowanych klientów). Ponadto dane pomiarowe są wykorzystywane w następujący sposób:

 • Tak zwana geolokalizacja, czyli przyporządkowanie wywołania internetowego do miejsca wywołania, odbywa się wyłącznie na podstawie anonimowego adresu IP i tylko do poziomu geograficznego krajów związkowych / regionów. Z uzyskanych w ten sposób informacji geograficznych nie można wyciągnąć żadnych wniosków co do konkretnego miejsca pobytu użytkownika w żadnych okolicznościach.
 • Dane użytkowe klienta technicznego (np. przeglądarki na urządzeniu) są łączone na stronach internetowych i przechowywane w bazie danych. Informacje te są wykorzystywane do technicznego oszacowania wieku i płci społecznoinformacyjnego i przekazywane dostawcom usług AGOF w celu dalszego przetwarzania zasięgu. W ramach badania AGOF charakterystyki społeczne są szacowane technicznie na podstawie próby losowej, którą można przypisać do następujących kategorii: Wiek, płeć, narodowość, aktywność zawodowa, stan cywilny, ogólne dane gospodarstwa domowego, dochody gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania, korzystanie z Internetu, zainteresowania online, miejsce korzystania, typ użytkownika.

4. okres przechowywania danych
Pełen adres IP nie będzie przechowywany przez INFOnline GmbH. Skrócony adres IP jest przechowywany maksymalnie przez 60 dni. Dane użytkowania w związku z unikalnym identyfikatorem będą przechowywane maksymalnie przez 6 miesięcy.

5. Przekazywanie danych
Adres IP oraz skrócony adres IP nie będą przekazywane. W celu przygotowania badania AGOF dane z identyfikatorami klientów zostaną przekazane następującym dostawcom usług AGOF:

6. Prawa podmiotu danych
Podmiot danych ma następujące prawa:

 • Prawo do informacji (Art. 17 DSGVO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18f. DSGVO)
 • prawo do przekazywania danych (art. 20 DSGVO)

W przypadku tego typu zgłoszeń prosimy o kontakt datenschutz@4players.de. Proszę zauważyć, że w przypadku takich wniosków musimy zapewnić, aby osoba zainteresowana była rzeczywiście osobą zainteresowaną.

Prawo sprzeciwu
Jeśli nie chcesz uczestniczyć w pomiarze, możesz zgłosić sprzeciw pod następującym linkiem: optout.ioam.de
Aby zagwarantować wykluczenie z pomiaru, konieczne jest techniczne ustawienie pliku cookie. W przypadku usunięcia plików cookie w przeglądarce należy powtórzyć proces rezygnacji pod powyższym linkiem.

Osoba zainteresowana ma prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat ochrony danych w procedurze pomiarowej można znaleźć na stronie internetowej INFOnline GmbH (www.infonline.de), która prowadzi procedurę pomiarową, stronę ochrony danych AGOF (www.agof.de/datenschutz) oraz stronę ochrony danych IVW (www.ivw.eu).

Ströer Digital Media GmbH

Ta strona zawiera reklamy firmy Ströer Digital Media GmbH, Kehrwieder 8-9, 20457 Hamburg, Niemcy. Ten dostawca wykorzystuje pliki cookie i procedury śledzenia innych usług w celu ustalenia, czy użytkownik odwiedził stronę internetową przed lub już widział reklamę. Dalsze informacje o reklamie Ströer Digital Media GmbH i możliwościach rezygnacji można znaleźć na stronie Ströer Privacy Notice.

AdDefend

Ta strona korzysta z usługi AdDefend GmbH, Borselstrasse 3, 22765 Hamburg, Niemcy, do wyświetlania reklam. Usługa ta wykorzystuje pliki cookie w celu określenia, czy użytkownik odwiedził już wcześniej daną stronę internetową. Możesz zrezygnować z korzystania z tych plików cookie przez AdDefend w dowolnym momencie, korzystając z opcji rezygnacji pod adresem www.addefend.com/de/opt-out.

Google AdSense

Ta strona korzysta z Google AdSense, usługi integracji reklam firmy Google Inc. (“Google”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdSense używa tak zwanych “cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Twoim komputerze i które umożliwiają analizę korzystania z witryny. Google AdSense używa również tzw. web beacons (niewidoczna grafika). Za pośrednictwem tych web beacons, informacje takie jak ruch odwiedzających na tych stronach mogą być oceniane.

Informacje generowane przez pliki cookie i web beacons na temat korzystania z tej strony internetowej (w tym adres IP użytkownika) i dostarczania formatów reklamowych są przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Jednakże, Google nie będzie łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Ciebie.

Przechowywanie plików cookie AdSense odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Można zapobiec instalacji plików cookie poprzez odpowiednie dostosowanie oprogramowania przeglądarki, jednak chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tym przypadku może się zdarzyć, że nie będzie można wykorzystać wszystkich funkcji tej strony w pełnym zakresie. Korzystając z tej strony internetowej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Google zebranych o tobie danych w sposób opisany powyżej i w wyżej wymienionym celu.

Privacy settings at Google

Google AdMob

Nasze aplikacje korzystają z Google AdMob, usługi integrującej reklamy z Google Inc. (“Google”). Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google AdMob zbiera informacje z Twojego urządzenia mobilnego. Uzyskane w ten sposób informacje o korzystaniu z naszych aplikacji (w tym adres IP użytkownika) i dostarczaniu formatów reklamowych są przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Informacje te mogą być przekazywane przez Google partnerom umownym Google. Google nie będzie jednak łączyć Twojego adresu IP z innymi danymi przechowywanymi przez Ciebie.

Przechowywanie danych AdMob opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator aplikacji ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swoich aplikacji, jak i reklamy.

Korzystając z naszych aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez Google w sposób i w celach opisanych powyżej.

Google AdWords and Google Conversion-Tracking

Ta strona używa Google AdWords. AdWords to internetowy program reklamowy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone (“Google”).

W kontekście Google AdWords używamy tzw. conversion tracking. Po kliknięciu na reklamę zamieszczoną przez Google, plik cookie jest ustawiany do śledzenia konwersji. Cookies to małe pliki tekstowe, które przeglądarka internetowa przechowuje na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po 30 dniach i nie są używane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli użytkownik odwiedza pewne strony tej witryny, a plik cookie nie wygasł, Google i możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Cookies nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zbierane za pomocą cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci są informowani o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli na ich ogłoszenie i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników. Jeśli nie chcesz uczestniczyć w śledzeniu, możesz zrezygnować z tego użycia, wyłączając nieznacznie cookie śledzenia Google Conversion Tracking w swojej przeglądarce internetowej w Preferencjach Użytkownika. Nie będziesz wtedy uwzględniany w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie “ciasteczek konwersji” oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i śledzenia konwersji Google można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o ustawieniu plików cookie i zezwalała na ich akceptację tylko w indywidualnych przypadkach, aby wykluczyć akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie oraz aby włączyć automatyczne usuwanie plików cookie przy zamykaniu przeglądarki. Jeśli wyłączysz obsługę plików cookie, funkcjonalność tej strony może być ograniczona.

Partnerzy afiliacyjni

Niniejsza strona wykorzystuje pliki cookie śledzenia następujących partnerów afiliacyjnych:

Jak tylko odwiedzający kliknie na reklamę naszych produktów i usług z linkiem partnera partnerskiego, plik cookie jest ustawiany. Nasi partnerzy afiliacyjni używają plików cookie do śledzenia pochodzenia zamówień. Używają one również tzw. pikseli śledzących. Umożliwiają one ocenę takich informacji jak ruch odwiedzających na stronach. Informacje generowane przez pliki cookie i piksele śledzące o korzystaniu z tej strony (w tym adres IP) i dostarczaniu formatów reklamowych są przekazywane na serwer naszych partnerów stowarzyszonych i tam przechowywane. Mogą oni między innymi rozpoznać, że link partnerski na tej stronie został kliknięty. Partnerzy afiliacyjni mogą w pewnych okolicznościach przekazać te (anonimowe) informacje partnerom umowy, ale dane takie jak adres IP nie są łączone z innymi przechowywanymi danymi.

Taboola

Używamy usługi Taboola, Inc. 16 Madison Square West 7th Floor New York, New York 10010, co pozwala nam na dostarczanie specyficznych dla użytkownika rekomendacji dotyczących treści i reklam opartych na zachowaniach surfingowych i zainteresowaniach klientów w celu zwiększenia przyjazności naszej oferty dla użytkownika. Profile użytkowników są tworzone przy użyciu pseudonimów, nie są łączone z danymi o nosicielu pseudonimu i nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków dotyczących danych osobowych. Taboola gromadzi następujące informacje o użytkowniku za pomocą plików cookie:

 • operacyjny system użytkownika
 • Wywołane strony/treści na naszych stronach
 • Referrer/Link, za pośrednictwem którego użytkownik wszedł na naszą stronę internetową
 • Czas i liczba wywołań strony internetowej
 • Wywołania ze stron z błędami
 • Informacje o lokalizacji (miasto i państwo)
 • Adresy IP w formie skróconej

Jeśli chcesz przejść bezpośrednio do opcji statusu opt-out Taboola, proszę kliknąć here. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Taboola przetwarza dane osobowe w Europie, kliknij here.

billiger.de

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje billiger.de, usługę firmy solute GmbH, Zeppelinstraße 15, 76185 Karlsruhe, do oferowania produktów. Przepisy o ochronie danych osobowych dla tej usługi można zobaczyć tutaj: Przepisy o ochronie danych.

Meetria

Meetria jest stosowana przez firmę Ströer Digital Media GmbH zajmującą się marketingiem reklamy cyfrowej. Dostawcą Meetrics jest Meetrics GmbH, Alexanderstraße 7 w 10178 r. w Berlinie, Niemcy. Meetrics używa plików cookie do analizy, aby rejestrować zachowania użytkowników (np. kliknięte banery reklamowe, odwiedzone podstrony, czas trwania korzystania z filmów) oraz aby oceniać i walidować je w formie statystycznej. Oto link do ich danych osobowych: www.meetrics.com/datenschutz

 1. Newsletter

Dane do Newslettera

Jeśli chcesz otrzymywać oferowany na stronie internetowej Newsletter, potrzebujemy adresu e-mail od Ciebie oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy wyrażasz zgodę na otrzymywanie Newslettera. Dalsze dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Obróbka danych podanych w formularzu rejestracyjnym newslettera opiera się wyłącznie na Państwa zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail, jak również wykorzystanie ich do wysyłania newslettera, np. klikając na link “wypisz się” w newsletterze. Zgodność z prawem procedur przetwarzania danych, które już miały miejsce, pozostaje nienaruszona przez revocation.

Przekazane nam dane w celu subskrypcji newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera i usunięte po anulowaniu subskrypcji. Dane, które zostały zapisane w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członków) pozostaną nienaruszone.

Mailjet

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Mailjet do wysyłania newsletterów. Operatorem jest Mailjet GmbH, Rankestr. 21, 10789 Berlin, Niemcy. Mailjet jest usługą służącą do organizowania i analizowania wysyłania newsletterów. Dane, które podasz w celu subskrypcji newslettera (np. adres e-mail) są przechowywane na serwerach Mailjet.

Nasze newslettery wysyłane za pomocą Mailjet pozwalają nam na analizę zachowań odbiorców newslettera. Można m.in. przeanalizować, ilu odbiorców otworzyło wiadomość newslettera i jak często klikano na który link w newsletterze. Śledzenie konwersji może być również wykorzystane do analizy, czy po kliknięciu na link w newsletterze została wykonana wcześniej zdefiniowana akcja (np. zakup produktu na naszej stronie internetowej). Dalsze informacje na temat analizy danych przez Mailjet-Newsletter można znaleźć tutaj: www.mailjet.de/funktion/tracking-tools/

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można odwołać w każdej chwili poprzez rezygnację z subskrypcji newslettera. Legalność już przeprowadzonego przetwarzania danych pozostaje nienaruszona przez revocation.

Jeżeli nie chcesz otrzymywać żadnych analiz z Mailjet, musisz zrezygnować z subskrypcji newslettera. W tym celu podajemy odpowiedni link w każdej wiadomości biuletynu. Możesz również zrezygnować z subskrypcji bezpośrednio na stronie internetowej. Dane, które zostały przez nas zapisane w innych celach (np. adresy e-mail w obszarze dla członków), pozostają nienaruszone przez to.

Więcej szczegółów można znaleźć w przepisach o ochronie danych osobowych Mailjet pod adresem www.mailjet.de/privacy-policy/.

 1. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona korzysta z wtyczek z Google YouTube. Operatorem stron jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Podczas odwiedzania jednej z naszych stron wyposażonej w wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. To mówi serwerowi YouTube, które z naszych stron odwiedziłeś.

Jeśli jesteś zalogowany na swoim koncie YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie Twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.

YouTube jest wykorzystywany w celu atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

W celu uzyskania dalszych informacji na temat postępowania z danymi użytkownika należy zapoznać się z polityką prywatności YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Niniejsza strona wykorzystuje tzw. czcionki internetowe dostarczone przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony, przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby wyświetlić teksty i czcionki poprawnie.

W tym celu używana przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza strona internetowa jest dostępna za pośrednictwem Twojego adresu IP. Korzystanie z Google Web Fonts jest w interesie jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje Czcionek Internetowych, na Państwa komputerze używana jest standardowa czcionka.

Aby uzyskać więcej informacji na temat Google Web Fonts, prosimy odwiedzić https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google reCAPTCHA

Używamy “Google reCAPTCHA” (dalej “reCAPTCHA”) na naszych stronach internetowych. Dostawcą jest Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Celem reCAPTCHA jest sprawdzenie, czy dane wprowadzane na naszych stronach internetowych (np. w formularzu kontaktowym) są wprowadzane przez człowieka, czy przez automatyczny program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę internetową na podstawie różnych cech. Analiza ta rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający stronę wejdzie na stronę. Do celów analizy, reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie internetowej lub ruchy myszy dokonane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzający stronę internetową nie są informowani o dokonywaniu analizy.

Obróbka danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w ochronie swoich ofert internetowych przed niewłaściwym automatycznym szpiegowaniem oraz przed SPAM.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA oraz polityki prywatności Google można znaleźć pod następującymi linkami: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ oraz https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Trustpilot

Ponieważ Państwa opinia jest dla nas ważna i chcielibyśmy wiedzieć, gdzie możemy poprawić naszą ofertę, szczególnie ważne są dla nas oceny od naszych klientów. Dlatego oferujemy Państwu możliwość oceny naszych ofert za pośrednictwem portalu www.trustpilot.de firmy Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5 piętro, 1112 Kopenhaga, Dania. W tym celu po zawarciu umowy otrzymasz od nas e-mail, w którym poprosimy Cię o wyrażenie zgody na zaproszenie od Trustpilota do oceny. Jeśli zgodzisz się na to zaproszenie, w tym celu podamy Trustpilotowi Twój adres e-mail, imię i nazwisko. Jeśli uczestniczysz w tym systemie oceniania, Twoja ocena zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej oraz na stronach internetowych Trustpilot i jego partnerów. Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych w Trustpilot można znaleźć pod https://de.legal.trustpilot.com/end-user-privacy-terms

 1. Zawarcie umowy

dostawca płatności, wysyłka i odbiór

Global Collect

Na naszej stronie internetowej oferujemy płatności za pośrednictwem naszego dostawcy usług Global Collect Services B.V, Planetenweg 43-59, 2132 HM Hoofdorp, Holandia (zwana dalej “Global Collect”).

Podczas płatności za produkt lub usługę, wprowadzone dane dotyczące płatności zostaną przekazane do Global Collect. Więcej informacji można znaleźć tutaj: Contact and Data Protection Declaration

Przekazanie Państwa danych do Global Collect odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO (zgoda) oraz art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu wykonania umowy). W każdej chwili mają Państwo możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Odwołanie nie wpływa na skuteczność procedur przetwarzania danych w przeszłości.

onlinebrief24.de

Używamy usługi onlinebrief24 do drukowania, przetwarzania i wysyłania spersonalizowanych przesyłek pocztowych.de of the company letterei.de Postdienste GmbH, Frankfurter Str. 74, 64521 Groß-Gerau.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dla tej usługi można zobaczyć tutaj: data protection regulations

Przekazanie Państwa danych do onlinebrief24.de odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (przetwarzanie w celu realizacji umowy).

REAL Solution Inkasso

Jeśli nie należy płacić zaległych faktur pomimo wielokrotnych ponagleń, możemy przekazać dane wymagane do realizacji inkasa dostawcy usług windykacyjnych do celów windykacji powierniczej. Alternatywnie, możemy sprzedać otwarte należności dostawcy usług windykacyjnych. Ten ostatni staje się wtedy właścicielem wierzytelności i dochodzi roszczeń we własnym imieniu. Współpracujemy z następującym dostawcą usług odbioru: REAL Solution Inkasso GmbH & Co KG, Normannenweg 32, 20537 Hamburg.

Tutaj można zapoznać się z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych tego dostawcy usług: Data protection regulations

Podstawą prawną przekazania danych w ramach windykacji powierniczej jest art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO; przekazanie danych w ramach sprzedaży wierzytelności następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.